Onze visie

4

VERHUUR, EEN OPLOSSING VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

De EU brengt jaarlijks zo'n 3 miljard ton afval voort, waarvan 90 miljoen ton schadelijk afval is. Dit is gelijk aan 6 ton afval per Europese burger. De hoeveelheid geproduceerd afval groeit en naar verwachting van de OESO zou de EU in 2020 45% meer afval kunnen voortbrengen vergeleken met 1990, als er geen actie wordt ondernomen.

Daarom moeten we van de traditionele "take-make-waste" economie overgaan naar een systeem dat in evenwicht is met onze hulpbronnen en het milieu. Centraal in dit concept staat de maatschappelijke verschuiving van eigendom van goederen naar de toegang tot goederen.

De weg naar een Europese circulaire economie

In december 2015 heeft de Europese Commissie het ambitieuze Circulaire-economiepakket aangenomen om de overgang van Europa naar een circulaire economie te bevorderen, die een boost aan het concurrentievermogen wereldwijd zal geven, een duurzame economische groei stimuleert en nieuwe banen creëert. ERA is blij met dit politieke initiatief omdat het zowel voordelen voor het milieu als voor de economie heeft. Tegelijkertijd geeft het de verhuursector de kans de milieuvoordelen van het verhuurconcept en de bijdrage van de industrie aan een circulaire economie aan de Europese instellingen te presenteren.

3 belangrijke voordelen van het huren van materieel

1 Gebruiksefficiëntie

Gehuurde goederen worden vaker gebruikt vergeleken bij eigen materiaal en besparen een aanzienlijke hoeveelheid hulpbronnen.

2 Invloed op het ontwerp

Verhuurbedrijven hebben vaak een nauwer contact met fabrikanten en kunnen aandringen op machineontwerpen met hogere duurzaamheidsprestaties.

3 Hoge operationele normen

Bedrijven die zijn gespecialiseerd in materieelverhuur hebben over het algemeen hoge normen wat betreft kwaliteit, onderhoud en werkwijzen, wat leidt tot een betere prestatie op het gebied van bv. energie-efficiëntie, veiligheid & gezondheid, geluidsreductie, enz.