NAJLEPSZA PRAKTYKA: Bezpieczeństwo i troska o ludzi

13

< Wróć do przeglądu

Bezpieczeństwo

Dla przedsiębiorstw wynajmu sprzętu bezpieczeństwo ich klientów i pracowników powinno być priorytetem. Muszą więc brać pod uwagę ryzyka związane z wynajmem sprzętu oraz wdrażać odpowiednie środki do ograniczania tych ryzyk i do zapobiegania dalszym szkodom i wypadkom.

Proponowane działania dla przedsiębiorstw wynajmu

  • Organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa dla klientów i pracowników.
  • Powołanie organu doradczego ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapobiegania ryzykom w miejscu pracy.
  • Dostarczenie sprzętu BHP oraz instrukcji bezpieczeństwa wraz z całym niezbędnym wyposażeniem.
  • Wprowadzenie raportów z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa pracy (BHP), z opisem zaistniałych wypadków i niebezpiecznych sytuacji w celu zredukowania ryzyka wystąpienia nowych wypadków.