NASZA WIZJA

3

CZY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZYNOSI KORZYŚĆ EKONOMICZNĄ TAKŻE MOJEMU PRZEDSIĘBIORSTWU WYNAJMU?

Dla przedsiębiorstw wynajmu bardziej zrównoważony rozwój oznacza nie tylko ograniczenie wywieranego przez nie negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo, ale także wspieranie ich własnego biznesu:

Zwiększając konkurencyjność 

Klienci, przedsiębiorstwa budowlane oraz cały sektor często narzucają swoją politykę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwom wynajmu.
Wypożyczalnie mogą stać się ich uprzywilejowanymi dostawcami, jeśli będą spełniały określone przez nich kryteria.

Zmniejszając koszty

Im większa efektywność energetyczna, tym mniejsze wydatki na energię elektryczną lub z paliw kopalnych. 

Tworząc nowe możliwości 

Klienci są zaangażowani także w osiąganie własnych celów zrównoważonego rozwoju. Jako eksperci w zakresie sprzętu i logistyki przedsiębiorstwa wynajmu mogą pomóc w osiągnięciu tych celów, oferując swoje usługi i rozwiązania. 

Działając z myślą o przyszłości

Przedsiębiorstwa wynajmu potrzebują surowców dla swojego sprzętu i prowadzonej działalności: metalu, gumy, paliwa itd. Dzięki ponownemu użyciu i recyklingowi materiałów wypożyczalnie mogą uchronić się przed niedoborem zasobów i wzrostem cen.