NAJLEPSZA PRAKTYKA: Zarządzanie reputacją i etyka biznesu

16

< Wróć do przeglądu

MIERZENIE USPRAWNIEŃ I INFORMOWANIE O NICH

Wielu klientów, inwestorów i pracowników interesuje się tym, jakie działania wypożyczalnie sprzętu podejmują w zakresie zrównoważonego rozwoju. Informując o swoim podejściu, przedsiębiorstwa wynajmu nie tylko mogą liczyć na pojawienie się potencjalnych korzyści handlowych, ale mogą także zachęcić innych do pójścia za ich przykładem. 


Proponowane działania dla przedsiębiorstw wynajmu: 

  • Wdrożenie zrównoważonej strategii zgodnie z normą ISO 26000.
  • Ustalenie inteligentnych celów i kluczowych wskaźników efektywności (KPI), aby dokonać pomiaru postępów.
  • Zredagowanie raportu usprawnień zgodnie z wytycznymi dla reportingu zrównoważonego rozwoju określonymi przez GRI. 
  • Indywidualizacja komunikacji w zależności od podmiotu, do którego jest kierowana.