NAJLEPSZA PRAKTYKA: Bezpieczeństwo i troska o ludzi

14

< Wróć do przeglądu

Dbałość o pracowników

Najcenniejszym dobrem każdej firmy są jej pracownicy. Odgrywają  oni kluczową rolę w polityce zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa wynajmu sprzętu nie stanowią w tym względzie wyjątku, dlatego starają się zapewnić bezpieczne, korzystnego dla zdrowia i stymulujące miejsca pracy dla swoich pracowników.

Proponowane działania dla przedsiębiorstw wynajmu: 

  • Regularne przeprowadzanie sondaży odnośnie zadowolenia klientów i pracowników (w zakresie warunków i dobrego samopoczucia w miejscu pracy).
  • Pobudzanie rozwoju kariery poprzez zapewnianie kursów szkoleniowych i coachingu.
  • Zapewnienie pracownikom co najmniej dwóch w ciągu roku konsultacji lekarskich w miejscu pracy.
  • Angażowanie personelu na wszystkich poziomach oraz wysłuchiwanie opinii np. przeprowadzając sondaże wśród pracowników.
  • Wprowadzenie kultury biznesu opartej na równości i różnorodności płci.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników poprzez organizację zajęć sportowych, zajęć na świeżym powietrzu, integracyjnych imprez firmowych team building, dofinansowania opieki zdrowotnej itp.