NAJLEPSZA PRAKTYKA: Efektywne wykorzystanie zasobów

11

< Wróć do przeglądu

OGRANICZENIE WYTWARZANIA ODPADÓW I ICH RECYKLING 

Przedsiębiorstwa wynajmu mają do czynienia z różnymi rodzajami odpadów. Selekcja i recykling odpadów prowadzi do obniżenia zapotrzebowania na zasoby naturalne, umożliwia zaoszczędzenie energii i ograniczenie zanieczyszczenia.

Proponowane działania dla przedsiębiorstw wynajmu:

  • Umieszczenie na wszystkich właściwych pojemnikach etykiet zgodnych z typologią niebezpiecznych odpadów. Umieszczanie zużytego oleju w zabezpieczonych pojemnikach.
  • Zwrócenie się do jednego przedsiębiorstwa utylizacji odpadów z wnioskiem o recykling lub likwidację zgodnie z przepisami odpadów takich jak oleje i filtry, naboje po tuszu itd.
    .
  • Upewnienie się, że systemy bezpieczeństwa są w stanie gospodarować odpadami wytwarzanymi podczas przeprowadzanych działań.