PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PRAKTYK

5

WZDŁUŻ ŁAŃCUCHA DOSTAW 

Wiele przedsiębiorstw wynajmu wdrożyło już z sukcesem zrównoważone praktyki w całym swoim łańcuchu dostaw, od dostawców po klientów. W tej sekcji zostaną przedstawione różne praktyczne pomysły na poprawę zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha dostaw. Praktyki te mogą zostać wdrożone z łatwością i często wymagają tylko niedużej inwestycji.