WPROWADZENIE

1

WPROWADZENIE

Szanowny Czytelniku, 


Zrównoważony rozwój to jedno z głównych wyzwań naszych czasów, a na każdym z nas spoczywa obowiązek minimalizowania negatywnych skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Jako europejskie stowarzyszenie reprezentujące sektor wynajmu sprzętu uważamy, że naszym priorytetem jest wspieranie przedsiębiorstw wynajmu, jak również ich dostawców i klientów w zakresie wdrażania zrównoważonych praktyk handlowych, z których wszyscy możemy skorzystać. 

Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju ERA stworzył niniejszą broszurę, aby przedstawić zrównoważone praktyki, z których czerpią korzyści zarówno przedsiębiorstwa, jak i środowisko i które prowadzą do zmniejszenia kosztów oraz do powstania nowych możliwości biznesu. Zobaczysz, że również małe zmiany i inwestycje mogą mieć bardzo duży wpływ na zrównoważony rozwój. Dla każdego etapu w łańcuchu dystrybucji przedstawiamy kilka najlepszych praktyk. Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa wynajmu do dzielenia się swoimi najlepszymi zrównoważonymi praktykami w taki sposób, aby można było regularnie aktualizować niniejszą broszurę.


Przekonani jesteśmy, że sektor wynajmu odgrywa kluczową rolę w przejściu do zrównoważonej gospodarki. Zakłada bowiem odejście od „własności dóbr” na rzecz „dostępu do dóbr”. W ten sposób wynajem umożliwia zaoszczędzenie zasobów oraz korzystanie ze sprzętu przez cały jego cykl życia. Zwracamy się do decydentów politycznych, aby wzięli pod uwagę korzyści wynajmu w trakcie procesów decyzyjnych.

Z niecierpliwością oczekujemy nawiązania kontaktu ze wszystkimi zainteresowanymi przedsiębiorstwami, które poszukują zrównoważonych rozwiązań. Razem możemy zbudować zrównoważoną przyszłość! 


Z poważaniem,


Kevin Haycock

Michel Petitjean

Franciska Janzon

Kevin Haycock

Przewodniczący Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju ERA

Michel Petitjean

Michel Petitjean

Sekretarz generalny