NAJLEPSZA PRAKTYKA: Produkty odnawialne

6

< Wróć do przeglądu

WYBÓR DOSTAWCÓW POSTĘPUJĄCYCH ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Włańcuchu dostaw dostawcy są pierwszym ogniwem, które należy wziąć po uwagę, aby wprowadzić bardziej zrównoważone praktyki. Jedynie poprzez właściwy dobór dostawców przedsiębiorstwa wynajmu mogą uzyskać dostęp do bardziej zrównoważonego sprzętu i narzędzi. 

Proponowane działania dla przedsiębiorstw wynajmu 

  • Optymalizacja liczby dostawców, aby ułatwić zarządzanie zrównoważonym rozwojem oraz zwiększyć zapotrzebowanie na zrównoważoną ofertę. 
  • Współpraca z dostawcami oraz prowadzenie rozmów w zakresie standardów operacyjnych w celu znalezienia jak najbardziej zrównoważonych rozwiązań. 
  • Wymaganie od dostawców podpisania karty dostawcy zaświadczającej o ich zaangażowaniu w przestrzeganie przedstawionych w niej kryteriów zrównoważonego rozwoju.
  • Przeprowadzanie kontroli zrównoważonego rozwoju dostawców.