NASZA WIZJA

4

WYNAJEM: ROZWIĄZANIE DLA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Corocznie Unia Europejska wytwarza około 3 miliardów ton odpadów, z czego 90 milionów ton uznawanych jest za niebezpieczne. Odpowiada to 6 tonom odpadów przypadającym na europejskiego obywatela. Ilość wytwarzanych odpadów wzrasta i OCSE szacuje, że jeśli nie podejmie się skutecznych działań, UE w 2020 będzie wytwarzała o 45% więcej odpadów w stosunku do 1990 roku.

Te dane zobowiązują nas do przejścia od gospodarki tradycyjnej take-make-waste, czyli produkcja – zużycie – wyrzucenie, do systemu będącego w równowadze z zasobami i środowiskiem. Podążając tym tokiem myślenia, należy odejść od modelu opartego na posiadaniu dóbr na rzecz dostępu do dóbr. 

Przejście do europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym

W grudniu 2015 roku Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, aby stymulować przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym i tym samym zwiększać globalną konkurencyjność, wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy. ERA przychylnie wita tę inicjatywę polityczną, z której skorzysta zarówno środowisko jak i gospodarka. Jednocześnie daje możliwość sektorowi wynajmu zaprezentowania instytucjom europejskim korzyści środowiskowych płynących z idei wynajmu oraz przedstawienia udziału sektora w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

3 główne korzyści płynące z wynajmu sprzętu

1 Efektywność eksploatacji

Wynajmowane produkty wykorzystywane są z większą częstotliwością w stosunku do materiałów będących własnością pojedynczego podmiotu i pozwalają w znaczny sposób zaoszczędzić zasoby. 

2 Wpływ na projektowanie 

Przedsiębiorstwa wynajmu mogą skuteczniej komunikować się z producentami, aby zachęcać ich do projektowania sprzętu lepszego pod względem zrównoważonego rozwoju. 

3 Wysokie standardy operacyjne 

Przedsiębiorstwa wynajmu sprzętu specjalistycznego dysponują środkami koniecznymi do utrzymania wysokich standardów operacyjnych oraz dotyczących jakości i konserwacji, zapewniając w ten sposób najlepsze usługi, na przykład w zakresie efektywności energetycznej, zdrowia i bezpieczeństwa, ograniczenia hałasu itd.